C.S.F.R. Panoplia

Panoplia is een christelijke studentenvereniging in Leiden met ongeveer 100 leden. Zij maakt deel uit van de landelijke studentenvereniging C.S.F.R. (Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato). De vereniging heeft een sterk studiekarakter wat tot uiting komt in frequente studiekringen en lezingen over allerlei maatschappelijke en christelijke onderwerpen. Daarnaast zijn er elke twee weken Bijbelkringen, 6x per jaar ledenvergaderingen, meerdere weekenden en natuurlijk ook met regelmaat borrels!

De vereniging heeft studenten uit de volle breedte van de Universiteit Leiden als lid: van juristen tot medici, van psychologen tot natuurkundigen. Kerkelijk gezien zijn de leden vooral afkomstig uit de gereformeerde gezindte. Panoplia is niet verbonden aan een bepaald kerkgenootschap, alhoewel er wel banden worden onderhouden met de plaatselijke kerken.

Website: panoplia.nl