Inboedelverzekering student sluit niet aan bij mobiele lifestyle

 

Onderzoek ‘Wonen, verzekeringen & veiligheid studenten’

Zo’n 46% van de uitwonende studenten heeft een inboedelverzekering. Maar slechts 16% van de verzekerde studenten heeft bij die inboedelverzekering dekking voor schade of verlies buitenshuis. Dat terwijl een ruime meerderheid van de studenten zich juist buitenshuis de meeste zorgen maakt over hun bezittingen. Dat en meer blijkt uit onderzoek door Studenten Wegwijzer.

In juni & juli van 2015 heeft onafhankelijke studentenwebsite Studentenwegwijzer.nl onderzoek gedaan naar de woonsituatie van uitwonende studenten, hun veiligheidsbeleving en hun verzekeringsgedrag & -kennis (met name rond inboedelverzekeringen en aanvullende dekkingen daaromheen). Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 1000 uitwonende studenten die een universitaire opleiding volgen in een van de grootste studentensteden in Nederland.

 

Infographic inboedelverzekeringen studenten

Inboedelverzekering studenten

N.B. deze infographic (ontwerp door HLO Design) mag in andere media gepubliceerd worden, mits er een verwijzing bij staat naar de bron:
https://www.studentenwegwijzer.nl/studentenverzekering/inboedelverzekering-studenten/

Persbericht

 

Van de 7 grootste studentensteden in Nederland wordt Nijmegen als veiligste gezien. Maar liefst 60% van de eigen studenten geeft aan de studiestad als (zeer) veilig te beleven. Amsterdam is de hekkensluiter en wordt maar door 14%  van de studenten als veilig tot zeer veilig gezien. Studenten maken zich verder aanzienlijk meer zorgen over hun bezittingen (o.a. laptop & smartphone) buitenshuis dan in de studentenwoning. Slechts 16% van de verzekerde uitwonende studenten heeft echter dekking buitenshuis vanuit de studenten inboedelverzekering. Dat blijkt uit de enquete ‘Wonen, verzekeringen & veiligheid studenten 2015’ van Studenten Wegwijzer.

 

Veiligheidsbeleving studentensteden loopt sterk uiteen

Medio augustus beginnen er weer vele studenten aan een HBO of WO studie. Zo’n 72% van de universitaire studenten is uitwonend (bron: DUO). Uit recent onderzoek door Studenten Wegwijzer blijkt dat 46% van deze uitwonende studenten een inboedelverzekering heeft afgesloten voor de studentenwoning.

Gevraagd naar de beleving van veiligheid in de eigen studiestad (wat betreft risico op diefstal van of schade aan bezittingen) geeft ongeveer 37% aan de studiestad (zeer) veilig te vinden. Zo’n 38% vindt de studiestad noch veilig, noch onveilig.

De veiligheidsbeleving blijkt echter sterk uiteen te lopen in de verschillende studiesteden. Nijmegen wordt veruit als de veiligste studiestad gezien (60% veilig tot zeer veilig). Niet geheel verrassend wordt Amsterdam als de minst veilige studiestad gezien door Amsterdamse studenten (slechts 14% veilig tot zeer veilig).

 

Belangrijkste bezittingen student vooral buitenshuis een zorg

Met de sterke opkomst van smartphone- en laptopbezit onder studenten is een zeer groot deel van de (waardevolle) inboedel mobiel geworden. De laptop en de smartphone worden met ruime afstand het meest genoemd in de top 3 van bezittingen waarover de student zich de meeste zorgen maakt qua diefstal of schade.

Gevraagd naar de plek waar verzekerde studenten zich de meeste zorgen maken over diefstal van of schade aan hun bezittingen geeft 58% aan zich vooral buitenshuis zorgen te maken. Slechts 13% maakt zich vooral zorgen over bezittingen binnenshuis en 29% maakt zich op beide locaties even veel/weinig zorgen.

Van de studenten met een inboedelverzekering geeft echter slechts 16% aan een zogenaamde dekking voor schade, diefstal (of verlies) buitenshuis te hebben. Verschillende verzekeraars met een speciale studenten inboedelverzekering bieden wel de mogelijkheid voor buitenshuis dekking aan in de vorm van een extra module of een duurder ‘plusproduct’, maar geen enkele van de door Studenten Wegwijzer bekeken verzekeringen biedt deze dekking aan in de basis inboedelverzekering voor studenten.

Populaire inboedelverzekeringen voor studenten

Veel studenten vroegen tijdens het onderzoek naar meer informatie over studenten inboedelverzekeringen. Voor meer informatie over populaire inboedelverzekeringen voor studenten – met mogelijkheden tot buitenshuis dekking – kijk je o.a. op de volgende pagina’s:

> Centraal Beheer studenten inboedelverzekering

> ZEKUR studenten inboedelverzekering (jongerenmerk Unive)

 

Prijswinnaars verloting onder deelnemers onderzoek

Uit alle respondenten die wilden meedingen naar de prijzen zijn random 7 winnaars getrokken (via random.org). De prijswinnaars zijn: Nienke van Breda, Menno Hofland, Jarvi de Vlugt, Lieke Vonk, Pieter Fiolet, Carmen Massaar en Naomi Timisela. De winnaars zijn persoonlijk per email op de hoogte gesteld. Veel plezier met jullie prijs!

Highlights onderzoek inboedelverzekering studenten

Woonvorm

 • Studentenhuis 68% 68%
 • Zelfstandig 20% 20%
 • Verhuurder/hospita 10% 10%
 • Anders (o.a. anti-kraak) 3% 3%

In Utrecht woont het grootste aandeel studenten in en studentenhuis (84%) en het kleinste aandeel zelfstandig (6%).

In Amsterdam is het grootste aandeel zelfstandig wonenden te vinden (38%) en het kleinste aandeel bewoners van studentenhuizen (47%).

In Rotterdam is het grootste aandeel studenten te vinden dat bij een verhuurder/hospita woont (16%)

Inboedelverzekering voor de studentenwoning

 • Ja 46% 46%
 • Nee 36% 36%
 • Weet niet 18% 18%

In Delft heeft het grootste aandeel studenten een inboedelverzekering (56%).

De kleinste aandelen inboedelverzekeringen zijn te vinden in Utrecht en Rotterdam (beide 40%).

Aanvullende dekkingen studenten met een inboedelverzekering

 • Aansprakelijkheidsverzekering (schade aan derden of bezittingen van derden) 48% 48%
 • Buitenshuisverzekering (schade of diefstal buiten de studentenwoning) 16% 16%
 • All risk verzekering (ook voor schade die de verzekerde zelf toebrengt) 16% 16%

Vrouwelijke respondenten met een studenten inboedelverzekering zijn zich minder bewust van dekkingen dan mannen.

De verhouding mannelijke en vrouwelijke respondenten die aangeven niet te weten of ze een bepaalde dekking hebben bij hun studenten inboedelverzekering, is als volgt verdeeld:

 • Aansprakelijkheidsverzekering: mannen 37% / vrouwen 43%
 • Buitenshuisverzekering: mannen 37% / vrouwen 43%
 • All risk verzekering: mannen 36% / vrouwen 46%

Belangrijkste redenen geen inboedelverzekering

 • Te weinig waardevolle spullen 45% 45%
 • Niet aan gedacht / niet bewust van de mogelijkheden 30% 30%

Op de vraag waarom ze geen inboedelverzekering voor studenten hadden afgesloten geven vrouwelijke studenten vaker aan er niet aan gedacht te hebben of zich niet bewust te zijn geweest van de mogelijkheden (33% versus 25% bij de mannelijke studenten).

Ook geeft 27% van de vrouwen aan er wel aan gedacht te hebben, maar te zijn vergeten een studenten inboedelverzekering af te sluiten. Bij mannen is dit percentage 22%.

Van de studenten die nu geen inboedelverzekering voor studenten hebben geeft 32% aan om naar aanleiding van het onderzoek waarschijnlijk of zeker te overwegen om alsnog een inboedelverzekering af te sluiten

~

Beveiliging van de studentenwoning

 • Wel beveiliging (bouwkundig en/of electronisch) 50% 50%
 • Geen beveiliging 34% 34%
 • Weet niet 17% 17%

Grootste zorgen diefstal of schade van bezittingen

 • Laptop 91% 91%
 • Smartphone 69% 69%
 • TV 20% 20%

Ook veel genoemd zijn kostbare sieraden (11%), muziekinstrumenten (11%) en tablets (10%).

Locatie grootste zorgen over schade/diefstal bezittingen

 • Buitenshuis meeste zorgen 58% 58%
 • Binnen- & buitenshuis even veel/weinig zorgen 29% 29%
 • Binnenshuis meeste zorgen 13% 13%

Vrouwen maken zich buitenshuis meer zorgen over diefstal (67%) dan mannen (57%)

s

Veiligheidsbeleving studentenstad

 • (Zeer) Veilig 37% 37%
 • Neutraal 38% 38%
 • (Zeer) Onveilig 25% 25%

Mannen ervaren hun studiestad over het algemeen als veiliger dan vrouwen (46% veilig tot zeer veilig, versus 32% bij de vrouwen)

Veiligste studentensteden

 • Nijmegen 60% 60%
 • Delft 53% 53%
 • Leiden 52% 52%
 • Groningen 41% 41%
 • Utrecht 35% 35%
 • Rotterdam 22% 22%
 • Amsterdam 14% 14%

Quotes naar aanleiding van het onderzoek

De studietijd is een prachtige tijd waarin vriendschappen ontstaan en de basis voor een verder volwassen leven wordt gelegd. Wie op eigen benen komt te staan, krijgt ook te maken met nieuwe risico’s. Het is logisch dat je als student vooral aan de introductieweek denkt, maar neem ook even de tijd om een passende verzekering af te sluiten. Wat zijn risico’s die je niet wilt of kunt dragen?

Uit het onderzoek van Studenten Wegwijzer blijkt dat maar weinig studenten een buitenshuis dekking hebben, terwijl (mobiele) communicatieapparatuur vaak het meest waardevolle bezit is van de student. Het is verstandig om na te denken of je dat risico wilt nemen en eventueel een passende verzekering af te sluiten

Verbond van Verzekeraars

Algemene vuistregel bij het afsluiten van verzekeringen is dat je alleen risico’s moet verzekeren die je zelf niet kunt of wilt dragen. Dat is een bewuste keuze. Het is dan dus wel belangrijk dat studenten op de hoogte zijn van de mogelijkheid om zich tegen diefstal buitenhuis bij te verzekeren. Ze moeten dan niet alleen letten op de prijs van de verzekering, maar ook kijken naar de voorwaarden en de dekking. Hoeveel krijg ik terug bij verlies of diefstal? Nieuwwaarde of dagwaarde?

Wijzer in geldzaken

Achtergronden bij het onderzoek

Het onderzoek naar inboedelverzekeringen voor studenten, wonen & veiligheid is onafhankelijk uitgevoerd door Studenten Wegwijzer. Voor de enquete hebben 1016 uitwonende studenten een online vragenlijst ingevuld. De respondenten zijn geworven in de leeftijdsgroep 18 tm 23 en in de grootste 7 studentensteden van Nederland: Amsterdam, Utrecht, Leiden, Rotterdam, Delft, Nijmegen en Groningen. De enquete is representatief voor de populatie uitwonende WO studenten in Nederland (ca 150.000 a 200.000, bron DUO). Het onderzoek is uitgevoerd in de periode juni & juli 2015.

Respondenten: 1016

Uitwonend

Opleiding WO / Universiteit

Leeftijd 18 tm 23

Vrouwen: 635

Mannen: 381

Studiesteden

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Leiden, Delft, Groningen en Nijmegen

Meer informatie over het onderzoek

Voor meer informatie over het onderzoek ‘Wonen, (inboedel)verzekeringen & veiligheid studenten 2015’ kunt u contact opnemen met hoofdredacteur Joost van Vught via pers@studentenwegwijzer.nl

Voor (inboedel)verzekeraars en andere belanghebbenden is het volledige onderzoeksrapport ook te koop. Om hier meer informatie over te ontvangen stuurt u een email met uw gegevens naar rapport@studentenwegwijzer.nl

Gerelateerde onderzoeken en bronnen

Voor meer informatie over studenten inboedelverzekeringen, woonwensen en op kamers gaan zie o.a. onderstaande informatie:

Monitor studentenhuisvesting Kences (2014)

Aantallen studenten DUO (2014 – 2015)

VanAtotZekerheid.nl

Wijzeringeldzaken.nl