Coronaproof afstuderen | Hoe gaat dat eigenlijk te werk?

Studenten die afgelopen schooljaar zijn afgestudeerd, hebben deze of aankomende periode een...