Sinds 2015 kunnen studenten gebruik maken van het leenstelsel. Voor deze regeling kregen zij een bepaald bedrag vergoed door middel van een basisbeurs. Tegenwoordig is geld lenen de enige mogelijkheid voor studenten. Er werd gevreesd dat scholieren minder snel zouden gaan studeren, omdat deze lening uiteindelijk ook moet worden terugbetaald. Dit blijkt echter niet zo te zijn.

 

Geen barrière

Veel studentenorganisaties en politieke partijen hadden het destijds moeilijk met de invoering van het leenstelsel in 2015. Zij waren bang dat het minder toegankelijk zou worden voor scholieren om een diploma te verkrijgen. Het Centraal Planbureau (CPB) zag echter geen problemen. Het leenstelsel is dus uiteindelijk ingevoerd. Het CPB ziet voorlopig dus ook nog geen dwingende redenen om het leenstelsel af te schaffen. Hoewel het voorlopig nog van kracht zal blijven zijn veel politieke partijen voor de terugdraaiing naar de basisbeurs.

 

Bron: RTL Nieuws