Even informeren bij kennissen die ADHD hebben welke medicijnen zij slikken, om zo de juiste medicijnen te vinden. Een nachtje volledig gefocust doorwerken aan een deadline of tentamen met een pilletje ritalin. Veel studenten doen dit wel eens of hebben dit wel eens geprobeerd. Het Trimbos-instituut en het Instituut Verantwoord Medicijngebruikmaken hebben recent onderzoek gedaan naar het gebruik van dit soort medicatie bij studenten.

Gebruik onder studenten

Uit het onderzoek van het Trimbos-instituut en het Instituut Verantwoord Medicijngebruikmaken is naar voren gekomen dat 1 op de 20 jongeren wel eens ADHD-medicatie gebruikt zonder dat het is voorgeschreven. De reden hiervoor is de hoop om schoolprestaties te verbeteren. Dit onderzoek kende echter wel veel non-responses, waardoor het lastig zeggen is hoe betrouwbaar deze resultaten zijn. Het is van belang dat er een vervolgonderzoek plaatsvindt, dat de reden achterhaald waarom mensen niet hebben gereageerd. Dit kan natuurlijk zijn dat iemand zich schaamt voor zijn of haar medicijngebruik.

Gevolgen ADHD-medicatie

Het verbeteren van de concentratie met de medicijnen is niet voor iedereen gegarandeerd. Studenten die niet zijn gediagnosticeerd met ADHD, kunnen soms alleen de nadelen ervaren van ritalin of soortgelijke medicatie. Er is namelijk gebleken dat de medicijnen naast het (soms) licht verhogen van de concentratie, ook andere gevolgen met zich mee kan brengen. Hierbij kun je denken aan slapeloosheid of een verminderde eetlust.

Bron: Nu.nl