Ben jij van plan om naast je studie een extra zakcentje te verdienen, dan is het goed om te weten dat dit in sommige gevallen gevolgen heeft voor je studiefinanciering. We horen je al denken: hoeveel mag je bijverdienen als student zonder daarvan iets aan iets aan ome DUO te hoeven afstaan? Een goede vraag waarop het antwoord afhankelijk is van het onderwijsniveau en of je wel of niet binnen het nieuwe stelsel valt.

 

Hoeveel mag je bijverdienen als student?

Net als in alle voorgaande jaren mag je als student ook in 2022 extra bijverdienen. Door de uitbraak van COVID-19 heeft de overheid besloten dat in 2020 de bijverdiengrens voor alle studenten kwam te vervallen. Echter zijn er nieuwe regels opgesteld in 2022. De bijverdiengrens voor 2022 is €15.828,77. Er zijn wel een aantal uitzonderingen op de regel, die we hieronder even zullen uitleggen.

 

Bijverdienen als hbo/wo student – oude stelsel

Ben jij een hbo of wo student en val je nog onder het oude stelsel? Dan ben je helaas gebonden aan een maximale bijverdiengrens van €15.828,77. Net als voor studenten op het mbo, komt je recht op studiefinanciering te vervallen zodra je op jaarbasis meer dan dit bedrag gaat verdienen.

Om te voorkomen dat je eventueel teveel ontvangen toeslagen aan het eind van het jaar moet terugbetalen, moeten ook hbo en wo studenten zelfstandig en op tijd hun studiefinanciering stopzetten.

 

Bijverdienen als hbo/wo student – nieuwe stelsel 

Ben je een hbo of wo student en val je onder het leenstelsel? Dan hebben we goed nieuws! In dit geval kan je naast je studie namelijk onbeperkt bijverdienen zonder nadelige gevolgen.

 

Bijverdienen als mbo student

Als student op het mbo kan je in 2022 helaas niet onbeperkt bijverdienen. Wanneer je in 2022 een beurs, lening of reisproduct voor een mbo-opleiding ontvangt, mag je niet meer bijverdienen dan €15.828,77 per jaar.

De overheid heeft namelijk bepaald dat wanneer je op jaarbasis meer dan €15.828,77 verdient, je recht op studiefinanciering komt te vervallen. Ze gaan er dan vanuit dat je op deze manier genoeg inkomen hebt om je studie te bekostigen zonder financiële hulp van DUO.

Weet je nu al dat je boven de bijverdiengrens gaat uitkomen? Dan is het belangrijk om je studiefinanciering stop te zetten in de maand waarop je daadwerkelijk over de grens van €15.828,77 heen gaat. Zo voorkom je dat je aan het eind van het jaar geld moet terugbetalen.

 

> Lees het hier allemaal nog eens rustig na op de website van DUO