Veel studenten vragen zich het volgende af: hoeveel minder hypotheek kan ik krijgen door mijn studieschuld? Veel studenten hebben tegenwoordig een studieschuld, omdat zij misschien geen andere mogelijkheden hadden. Alleen toch zijn veel studenten bang dat dit later invloed heeft op het verkrijgen van een hypotheek. Dit kan ook best wel onduidelijk zijn wanneer je dit opzoekt op Google, terwijl het wel heel fijn is om hier een duidelijk antwoord op te hebben. Gelukkig hoef je nu niet meer verder te zoeken, alleen maar verder te lezen! Deze vraag wordt uitgebreid beantwoord in deze blog.

 

Hoeveel minder hypotheek door een studieschuld? | Waarom een schuld?

Misschien ben je een startende student of heb jij de lening niet nodig gehad, en vraag jij je af waarom je als student een studieschuld hebt opgebouwd. Hiervoor nemen we je even mee terug in de tijd. Een aantal jaar geleden kreeg elke student studiefinanciering. Met alleen een bijbaan naast de studie konden de meeste studenten net hun studie betalen en/of zelfs het huis uit gaan. Ook kregen de studenten toen al het gratis studentenreisproduct waarmee je gratis in het openbaar vervoer mag reizen en konden studenten met 0% rente bijlenen. In 2015 is deze gift in de vorm van een studiefinanciering afgeschaft. Alleen het studenten reisproduct bleef nog bestaan. In de plaats daarvan kregen studenten de kans om geld te lenen om een studie of een studentenhuis te betalen. Het grote verschil met eerst is natuurlijk dat dit geen gift meer is, maar een lening. Op deze manier bouwden studenten een studieschuld op. Vaak hadden deze studenten geen keus, omdat een studie of een studentenhuis vaak niet te betalen is met alleen het salaris van een bijbaan. Vanaf 2023 wordt de studiefinanciering weer terug ingevoerd. Vanaf het studiejaar 2023-2024 ontvangen alle studerende Nederlanders weer een maandelijkse gift die zij niet hoeven terug te betalen. Echter, de generatie die precies tussen 2015 en 2023 bezig was/is met zijn of haar studie, kamt vaak met een (enorme) studieschuld. Deze generatie vindt dit ook niet eerlijk, wat zich uit in meerdere demonstraties tegen deze keuzes en voor een compensatie voor deze groep studenten. Vele van hen vragen zich ook nog af wat deze studieschuld verder voor gevolgen gaat hebben, zoals bijvoorbeeld op het aanvragen van een hypotheek.

 

De studielening

Studenten hebben dus een studieschuld opgebouwd omdat zij gebruik hebben gemaakt van de studielening. Via DUO kan iedere student iedere maand een bedrag vast stellen dat hij of zij die maand graag wilt lenen. Dit kan verschillen van een paar tientjes tot bijna €1000,- per maand. Als je dit 6 jaar studeren doet kan dit bedrag dus best wel oplopen. Vanaf dat je klaar bent met studeren heb je 35 jaar om deze schuld af te lossen. Als je geleend hebt voor 2015 is dit 15 jaar. Dit klinkt allemaal niet heel problematisch en 35 jaar aflossen lijkt goed te doen. Alleen wanneer deze schuld van invloed is op bepaalde dingen zoals een hypotheek, is het toch niet zo handig om die volle 35 jaar te gebruiken.

 

De rente 

Bovenop je studieschuld is een rente gekomen. De studenten die een lening aan zijn gegaan tijdens hun studie is aan het begin verteld dat de studieschuld met 0% rente zou zijn. Dit is echter niet helemaal zo gegaan. Sinds 2023 moeten studenten wel een rente betalen over hun studieschuld. Hoeveel dit is, hangt af van in welke periode jij geleend hebt. Heb jij alleen geleend tijdens het oude leenstelsel, voor 2015, dan betaal jij nu 1,78% rente per jaar over jouw schuld. Wanneer jij geleend hebt in de tijd dat de studiefinanciering was afgeschaft betaal jij 0,46% rente per jaar over je studieschuld.

 

Hoeveel minder hypotheek door een studieschuld? | Waar hangt dit vanaf?

Hoeveel minder hypotheek je mag aanvragen door je studieschuld hangt af van wanneer je geleend hebt. Een hypotheekadviseur is verplicht om te vragen naar jouw studieschuld, en jij bent verplicht deze te geven. Zonder de opgave van je studieschuld door te geven mag de bank jou überhaupt geen hypotheek verstrekken. Hoe veel geld er precies van jouw hypotheek af gaat, lees je hier verder.

 

Geleend voor 1 september 2015

Wanneer jouw studieschuld bestaat uit geld dat jij voor 1 september 2015 hebt geleend, dus toen de studiefinanciering nog bestond, gelden er voor jou andere regels. Omdat jij 15 jaar de tijd hebt om jouw studieschuld af te lossen, gaan de hypotheekverstrekkers ervan uit dat jij iedere maand 0,65% van je schuld afbetaald. Dit bedrag kun je dus niet meer aan je woonlasten betalen, en gaat van je hypotheek af. Dus als je een schuld hebt van €15.000, dan kan jij 0,65% hiervan (dus €97,50 per maand) minder hypotheek verkrijgen van de hypotheekverstrekkers.

 

Geleend na 1 september 2015

De meeste studenten met een hoge studieschuld, hebben de schuld in deze periode opgebouwd. Dit kwam natuurlijk door het gemis van de studiefinanciering van hiervoor. Voor deze studenten geldt er een andere rekensom voor het berekenen van de vraag: hoeveel minder hypotheek door een studieschuld? Dit komt voornamelijk doordat je deze schuld dus niet binnen 15 jaar, maar binnen 35 jaar moet aflossen. En dit betekent weer dat de hypotheekverstrekkers een ander percentage hanteren van hoeveel studieschuld jij ongeveer elke maand gaat aflossen. Dit percentage is namelijk niet 0,65%, maar 0,35%. Bij de berekening voor een hypotheek wordt er dus als volgt te werk gegaan. Bij een evengrote studieschuld als het voorbeeld hierboven (€15.000), gaan de hypotheekverstrekkers ervan uit dat je €52,50 per maand aflost. Concluderend heb jij dus recht op een hypotheek van €52,50 per maand minder dan als je geen studieschuld had gehad.

 

Hopelijk hebben wij je op deze manier goed genoeg kunnen informeren over de prangende vraag: hoeveel minder hypotheek door een studieschuld? Als je toch nog vragen hebt kun je het beste hulp vragen aan een professional of op Google zoeken naar een betrouwbare website zoals die van de Rijksoverheid.