Het familie- en personenrecht is een juridische tak en onderdeel van het burgerlijk recht. Het is gericht op rechten en plichten van mensen en het omvat regels die betrekking hebben op individuen en situaties die een grote impact hebben op hun leven. In dit artikel lees je wat de betekenis is van dit specifieke rechtsgebied en je vindt meer informatie over een cursus familie- en personenrecht.

Wat valt er allemaal onder het familie- en personenrecht?

Het familie- en personenrecht houdt zich bezig met familiaire zaken. Een van de belangrijke aspecten hierin zijn het naamrecht en de nationaliteit van een persoon. Dit bepaalt onder andere welke achternaam een kind krijgt bij de geboorte en of hij of zij het Nederlanderschap verkrijgt. Verder is het familie- en personenrecht van belang in het erfrecht. Het bepaalt onder andere wie er recht heeft op de erfenis en op welke manier de erfenis moet worden verdeeld. De regels rondom het huwelijk en relaties, zoals het sluiten van een huwelijk, de plichten van de partners en de gevolgen van een scheiding vallen ook onder het familie- en personenrecht.

Ouderschap en voogdij

Ook heeft het familie- en personenrecht betrekking op de gezinssituatie. Hierin staan de regels rondom het ouderlijk gezag, voogdij en de omgangsregelingen bij scheidingen centraal. Adoptie is hierbij ook een belangrijk aspect. In deze juridische procedure wordt bepaald of een kind mag worden opgenomen door een ander persoon in zijn of haar gezin en of het kind in dit geval de achternaam van het andere persoon krijgt.

Andere essentiële bepalingen rondom het familie- en personenrecht

Binnen dit rechtssysteem spelen belangrijke onderwerpen zoals alimentatierekenen, huwelijksvermogensrecht en echtscheidingsrecht ook een cruciale rol in het waarborgen van rechtvaardigheid en het beschermen van de belangen van alle betrokkenen in familiezaken. Alimentatierekenen houdt zich bezig met het berekenen van financiële ondersteuning die aan een ex-partner of kinderen moet worden verstrekt na een echtscheiding. Het huwelijksvermogensrecht behandelt de juridische aspecten met betrekking tot eigendommen en financiële aangelegenheden van echtgenoten tijdens het huwelijk. Het echtscheidingsrecht omvat de wettelijke procedures en regels die van toepassing zijn bij een echtscheidingsprocedure, inclusief de verdeling van vermogens, regelingen met betrekking tot kinderen en andere relevante zaken.

School jezelf bij met een cursus

Wanneer je in dit rechtsgebied gaat werken, ondersteun je personen bij elke grote impact in hun leven, van geboorte tot overlijden. Het is daarmee aan jou de taak om als jurist of advocaat deze cliënten te ondersteunen en hun zaak zo rechtvaardig mogelijk af te handelen. Hiervoor heb je zowel actuele kennis als praktijkgerichte vaardigheden nodig. Of je nu pas begonnen bent als jurist en jezelf bij wil scholen of juist zeer ervaren bent in het personenrecht, OSR Juridische Opleidingen biedt voor iedereen een geschikte cursus aan op dit vakgebied.

Ontwikkelen of bijscholen op jouw manier

Als beginner kun je een driedaagse basisopleiding volgen waarin relevante onderwerpen worden behandeld met een praktijkgerichte aanpak. Heb je alle nodige basiskennis al opgedaan? Kies dan voor een verdiepingscursus om jezelf verder te bekwamen als jurist of advocaat. Het familie- en personenrecht ontwikkelt zich daarnaast snel. Om volledig op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen en veranderingen kun je tevens een actualiteitencursus volgen.