Sinds het uitbreken van het coronavirus was het voor scholieren en studenten even omschakelen. De lessen en colleges werden online gegeven en toetsen en tentamens werden thuis gemaakt. Sinds de coronacrisis geven studenten het onderwijs dan ook een onvoldoende. Dat blijkt uit een enquête van AT5, Folia en HvanA onder ruim 500 studenten in Amsterdam.

 

Gebrek aan interactie en online lessen zorgen voor onvrede

Zowel studenten van de VU, de UvA en de HvA geven het onderwijs een 5. De meeste studenten gaven in de enquête aan dat het onderwijs ‘veel slechter’ of ‘iets slechter’ is geworden sinds de coronacrisis. De onvrede wordt vooral veroorzaakt door het gebrek aan interactie met docenten en het online lesgeven. Daarnaast zijn er ook studenten die moeite hebben met de tentamens. Het is volgens hen moeilijk om je thuis een paar uur lang te concentreren voor een tentamen. Tot slot verwacht bijna de helft van de studenten studievertraging op te lopen door de coronacrisis, omdat o.a. verplichte stages niet door kunnen gaan.

Op de vraag hoe studenten tegen komend studiejaar aankijken, antwoordde 58% van de studenten ‘negatief’ en slechts 21% van de studenten gaf aan positief tegen komend schooljaar aan te kijken.

 

Bron: Het Parool