De studentenlening via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wordt door meer dan de helft van de studenten gebruikt zonder dat zij dit nodig hebben voor hun studie. Dit blijkt uit onderzoek van het Nibud.

Nieuwe leenstelsel

In twee jaar tijd zijn twee keer zoveel studenten gaan lenen door het nieuwe leenstelsel, waarbij de basisbeurs is afgeschaft en vervangen door een lening. Van de huidige eerste- en tweedejaars studenten leent 62%, waar dit in 2015 nog 30% was. Ouders van studenten maken ook meer kosten voor hun kind. Er zijn niet meer studenten gaan werken, maar degene die werken maken wel gemiddeld meer uren dan voorheen.

Sparen

Het grootste deel van de studenten vindt het belangrijk om geld achter de hand te hebben. Van de ondervraagde studenten spaart 65% voor zichzelf en voor 20% van de studenten sparen de ouders. De voornaamste reden om te sparen voor de studenten is om genoeg geld te hebben voor een woning na de studie. Overigens blijkt uit het onderzoek dat studenten gemiddeld €146,- per maand sparen.

Bron: Nu.nl