Studenten blijven in hun eerste twee studiejaren steeds vaker thuis wonen. Twee jaar geleden was 53% van de studenten uitwonend, dat is nu gedaald naar 49%. Toch blijft het tekort aan kamers voor studenten bestaan. Dit blijkt uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2017 van studentenhuisvester Kences.

De oorzaak van deze daling lijkt het nieuwe leenstelsel te zijn, dat in 2015 is ingevoerd. Meer dan de helft van studenten die nog thuis wonen, geeft aan dat zij niet op kamers zijn gaan wonen vanwege het nieuwe leenstelsel.

Niet graag aan de rand van de stad

Ook blijkt uit de Monitor dat de studenten een grote voorkeur hebben voor wonen in het centrum of op een campus. De studenten zijn over het algemeen bereid om veel meer te betalen voor een kamer in het centrum of op een campus dan een woning aan de rand van de stad. Zelfs een gedeelde woning in het centrum is populairder dan een éénkamerwoning net buiten de stad.

Helft van inkomen student naar huur

Studenten waren in het collegejaar 2016-2017 gemiddeld €440,- per maand kwijt aan woonlasten. Dit is inclusief bijkomende lasten en na de aftrek van huurtoeslag. De studenten geven aan dat dit gemiddeld de helft van hun inkomen per maand is.

Bron: Woonbond.nl