Vanaf het studiejaar 2025-2026 wordt het bindend studieadvies wellicht versoepeld. De voornaamste reden hiervoor is het verminderen van de prestatiedruk bij studenten. Maar de meningen hierover onder de studenten zelf is nog vrij uiteenlopend.

 

De versoepeling

Volgens het bindend studie advies is het nu nog zo dat studenten in hun eerste studiejaar 60 studiepunten moeten behalen om door te mogen naar het volgende studiejaar. 1 studiepunt staat voor een aantal uren dat je moet studeren. Vanaf het studiejaar 2025-2026 worden deze 60 studiepunten versoepeld naar de helft, namelijk 30 studiepunten. De reden hiervoor is de druk die studenten ervaren om goede resultaten te behalen in een korte tijd. Deze druk resulteert vaak juist in slechtere resultaten. Na het eerste jaar mogen hogescholen en universiteiten wel weer 60 punten in een jaar eisen. De wetswijziging is naar de tweede kamer gestuurd door minister Dijkgraaf, en zij moeten hier alleen nog mee akkoord gaan.

 

Reacties van studenten

Sommige studenten vinden dit geen goed idee. Zij ervaarden bijvoorbeeld dat het bindende advies hen geholpen heeft om erachter te komen welke studie goed bij hen paste. Wanneer zij het eerste jaar niet haalden, was het niet de juiste opleiding. Als het bindend advies toen maar 30 studiepunten was geweest hadden zij nog steeds op een studie gezeten waar ze niet op hun plek zouden zitten. Andere studenten denken juist weer dat de versoepeling veel onnodige stress verminderd bij studenten in hun eerste jaar.

 

Bron: nu.nl