Vraagt je je af wanneer je het verplichte eigen risico rond de zorgverzekering moet betalen? Lees hier hoe het werkt.

Wanneer betaal ik een eigen risico?

Als je 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt van zorg uit het basispakket, betaalt je het verplichte eigen risico. In 2023 is dit bedrag €385. Dit betekent dat je de eerste €385 aan zorgkosten zelf betaalt. Pas daarna vergoedt je zorgverzekeraar de rest. Je kunt je eigen risico maximaal verhogen tot €885.

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

Er zijn bepaalde zorgverleners en behandelingen waarvoor je geen eigen risico betaalt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de huisarts en de niet-invasieve prenatale test (NIPT). Ook voor kinderen tot 18 jaar betaal je geen eigen risico. Voor sommige chronische ziekten, zoals diabetes mellitus type 2, COPD en CVR, betaal je ook geen eigen risico. Dit heet ketenzorg en geldt voor zorg van verschillende zorgverleners, zoals de huisarts, diëtist, podotherapeut, apotheker, oogarts en fysiotherapeut. Bovendien betaal je geen eigen risico voor wijkverpleging, nacontroles bij orgaandonatie, reiskosten bij orgaandonatie en gecombineerde leefstijlinterventie.

Tip: bekijk de uitvaartverzekeringen voor 18-jarigen

Je zorgverzekeraar kan ook bepaalde zorgaanbieders, zorgprogramma’s, medicijnen en hulpmiddelen uitsluiten van het eigen risico. Bijvoorbeeld beugels, kronen, bruggen en implantaten voor jongeren worden niet vergoed.

Hoe kan ik het eigen risico betalen?

Bij de zorgverzekeraar kun je een betalingsregeling afspreken om het eigen risico in termijnen te betalen. Als je een relatief laag inkomen heeft, kun je ook zorgtoeslag aanvragen. Deze toeslag verlaagt het eigen risico dat je moet betalen.

Kan ik mijn eigen risico verhogen of verlagen? Ja, je kunt het eigen risico op je zorgverzekering aanpassen. Als je het eigen risico verhoogt, betaal je een lagere premie. Maar let op: hoe hoger het eigen risico, hoe meer je zelf moet betalen als je zorg nodig hebt. Als je het eigen risico verlaagt, betaalt jeeen hoger premiebedrag, maar hoeft je minder zelf te betalen als je zorg afneemt.