Op 1 januari 2023 verandert het basispakket van de zorgverzekering. Een aantal zaken blijft wel hetzelfde als in 2023. Het minimale eigen risico blijft op €385 en de eigen bijdrage voor geneesmiddelen op maximaal €250. Maar wat verandert er wel?

  • De combinatietest wordt niet meer vergoed via de zorgverzekering. De niet-invasieve prenatale test (NIPT) is betrouwbaarder en wordt wel gratis aangeboden voor iedereen met een medische indicatie.
  • Geneesmiddelen met vitamine D worden niet meer vergoed. Dit geldt voor:
    • alle doseringen vitamine D (colecalciferol);
    • een combinatie van vitamine D en calcium;
    • een combinatie van vitamine D en alendroninezuur;
    • calcifediol (Hidroferol®)

Hou deze veranderingen in het basispakket in gedachten als je op zoek gaat naar een nieuwe zorgverzekering voor studenten in 2023.

Tip: bekijk ook uitvaartverzekeringen voor studenten