De instantie Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) mag reisgegevens van studenten opvragen om te controleren of een student niet ten onrechte een beurs voor uitwonenden ontvangt. Dit heeft het ministerie van Onderwijs aangegeven.

Privacy student

Met het opvragen van de reisgegevens maakt DUO inbraak op de privacy van de student, maar dit is dus toegestaan. De Centrale Raad van Beroep heeft bepaald dat deze inbreuk is toegestaan vanwege het doel: fraudebestrijding. DUO kan deze gegevens opvragen bij het OV-chipkaart bedrijf Translink en dit is in de afgelopen jaren rond de 400 keer gebeurd.

Aanvullend bewijs

De Centrale Raad van Beroep heeft ook aangegeven dat alleen de reisgegevens niet genoeg bewijs leveren dat een student fraudeert. De reisgegevens van de studenten kunnen dus gezien worden als aanvullend bewijs, wanneer een student nog lijkt thuis te wonen terwijl deze wel een beurs voor uitwonenden ontvangt.

Bron: nu.nl