Afgelopen zomer is er een forse stijging gemeten in het aantal aanmeldingen van studentenverenigingen bij de Landelijke Kamer van Verenigingen, waar bijna 50 studentenverenigingen onder vallen. Dit jaar zijn er gemiddeld 5.000 aanmeldingen meer dan vorig jaar. Vooral de verenigingen in Groningen, Eindhoven en Utrecht zien dit jaar een stijging in nieuwe aanmeldingen.

 

Gevolg coronacrisis

De meeste studentenverenigingen hadden geen groei verwacht vanwege de huidige coronamaatregelen, maar dit bleek in de praktijk anders. Juist vanwege de weinig fysieke colleges is het lastiger om andere studenten te leren kennen, contacten te leggen en melden studenten zich aan bij een vereniging. Studenten hebben nu juist meer behoefte aan sociale contacten dan voorheen. Bij sommige verenigingen is er zelfs voor het eerst een ledenstop ingevoerd.

 

Bron: NOS