Vijftien onderwijsinstellingen in Nederland gaan vier jaar lang pilots uitvoeren om het onderwijsjaar slimmer in te richten. Op deze manier willen zij de werkdruk voor studenten en voor docenten omlaag halen. Veranderingen waar ze aan denken hebben te maken met het lesprogramma en de planning van tentamens. Na vier jaar wordt er bekeken of en welke veranderingen doorgezet worden. Bijna 13 miljoen euro trekt het kabinet uit voor de pilots. 

 

De reden van de pilots

Op Nederlandse universiteiten duurt het collegejaar een stuk langer dan in het buitenland. Gemiddeld is dit verschil wel 9 weken. Daarnaast kampen Nederlandse studenten vaak met vermoeidheid en stress, volgens de Jonke Akademie. Ook wetenschappers hebben te weinig tijd voor hun eigen onderzoeken. De gevolgen hiervan zijn dat iedereen inefficiënt te werk gaat en er nog meer stress ontstaat. Door het onderwijsjaar slimmer in te richten, zouden studenten meer tijd moeten krijgen voor stages en activiteiten buiten de lessen om en docenten meer tijd voor wetenschappelijk onderzoek. 

 

Inhoud pilots

Wat precies de inhoud wordt van de pilots verschilt per onderwijsinstelling. Zolang de onderwijskwaliteit maar niet aangetast wordt. Veranderingen waar je aan kan denken zijn een vrije week na de tentamenweek of een langere kerstvakantie. Of bepaalde scholen willen het aantal lesweken en daarmee het aantal tentamenweken verminderen. Daarnaast wordt er gedacht aan meer online les geven.

 

Bron: De Volkskrant