Tegemoetkoming corona voor studenten… Een terugkomend onderwerp voor veel studenten die zich dit momenteel afvragen. Krijgen ze iets terug? Wordt er collegegeld gecompenseerd? Hier op Studenten Wegwijzer leggen we jullie graag duidelijk uit wát deze corona tegemoetkoming nu precies is en wat je kan verwachten!

 

Tegemoetkoming corona | DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs, oftewel DUO zoals de meeste van jullie dit kennen, legt heel duidelijk uit wat de tegemoetkoming voor studenten is tijdens de corona maatregelingen. Aangezien het door corona niet altijd mogelijk is geweest om stage of andere praktijkopdrachten uit te voeren, lopen veel studenten studievertraging op wat voor grote gevolgen kan zorgen. Zo moeten studenten bijvoorbeeld langer collegegeld betalen, loopt hun beurs eerder af en kunnen ze pas later beginnen aan een fulltime job. De overheid heeft daarom twee verschillende financiële tegemoetkomingen bepaald:

  • Tegemoetkoming voor het wegvallen van de beurs
  • Tegemoetkoming voor extra kosten door de opgelopen studievertraging

Deze tegemoetkomingen lopen tot en met augustus 2021. Ook wanneer je basis- en aanvullende beurs dit jaar wegvalt of je dit jaar gaat afstuderen krijg je een tegemoetkoming.

 

Eenmalige gift

Benieuwd naar deze tegemoetkoming? Bekijk hieronder wat deze eenmalige gift is.

Let op! Deze eenmalige tegemoetkoming geldt alleen wanneer je aan alle voorwaarden doet.

  • MBO basisbeurs €800,-
  • MBO aanvullende beurs €1200,-
  • MBO basisbeurs + aanvullende beurs €2000,-
  • HBO of universiteit aanvullende beurs €1500,-

 

Daarnaast heeft de overheid bepaald dat alle studenten in het MBO, HBO & aan de universiteit volgend schooljaar maar de helft van het collegegeld hoeven te betalen.

Bekijk de website van DUO voor meer informatie met betrekking tot deze corona tegemoetkoming.