In tijden van corona staan de festivals, huisfeestjes en stapavonden in de plaatselijke kroeg of discotheek even op een lager pitje, maar als we straks weer mogen, feest heel jong en alcoholdrinkend Nederland harder dan ooit. Daar waar een groot deel van de Nederlandse jongeren verstandig met alcohol weet om te gaan, zijn er helaas ook gevallen waarbij alcohol een serieus probleem vormt. Veel en overmatig drankgebruik kan gemakkelijk overslaan in een verslaving. Hoe de Nederlandse jeugd er momenteel voorstaat qua overmatig alcoholgebruik, lees je hieronder. 

 

Aandoeningen als gevolg van overmatig drankgebruik

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt, die ene gezellige avond waarop wij toch net iets dieper in het glaasje hebben gekeken, dan dat we vooraf met onszelf hadden afgesproken. Zolang dit eens in de zoveel tijd voorkomt, vormt dit meestal geen probleem, maar wanneer er sprake is van structureel overmatig drankgebruik, is er toch reden tot zorg. De grens tussen overmatig drankgebruik en een serieuze alcoholverslaving is zeer klein, met als gevolg dat voordat je er zelf erg in hebt, je geconfronteerd wordt met flink wat nare aandoeningen. Daar waar je op korte termijn te maken zult krijgen met licht geestelijke klachten als vermoeidheid en concentratieproblemen, zul je op langer termijn geconfronteerd kunnen worden met een hersenbeschadiging, nare leveraandoening en/of ernstige hart- en vaatziekten. Daarnaast brengt een alcoholverslaving niet alleen lichamelijke en psychische risico’s met zich mee, maar kan dit ook nadelige gevolgen hebben op zowel sociaal als financieel vlak. 

Uiteraard is het goed om te weten dat je er als jongere nooit alleen voor staat in de strijd tegen een alcoholverslaving. In Nederland hebben wij gelukkig een aantal verslavingsklinieken als YWCC die gespecialiseerd zijn in het helpen van jongeren die kampen met een verslaving. 

 

Algemene cijfers van de afgelopen 20 jaar

Goed nieuws! Uit onderzoek is gebleken dat het alcoholgebruik onder jongeren de afgelopen zeventien jaar flink is afgenomen. Daar waar in 2003 nog 84,2% van de scholieren, in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar, aangaf ooit te hebben gedronken, was dit in 2015 nog slechts 45,4%. Ook het percentage binge drinkers nam af van 36,5% in 2003 tot 17,8% in 2015. Echter, is de geleidelijke afname van de afgelopen jaren, de laatste vijf jaar tot stilstand gekomen. Tussen 2015 en 2019 is zowel het percentage binge drinkers, als het percentage dat ooit gedronken heeft, vrijwel constant rond de 18% gebleven. 

Ook in het aantal opgenomen cliënten in de verslavingszorg door alcoholproblematiek valt een geringe daling af te tekenen. Daar waar het aantal jongeren onder de 25 jaar tot aan 2014 nog stijgende was, zette in 2015 voor het eerst een daling in.

Alcoholgebruik onder jongeren tussen 2018 en 2019:

Als we de meest recente cijfers uit 2019 vergelijken met die van 2018, dan kan er worden geconcludeerd dat het alcoholgebruik onder jongeren juist weer iets is gestegen. Met name het percentage zwaar en overmatig alcoholgebruik onder jongeren in de leeftijdscategorie 20 tot 30 jarigen, is lichtelijk gestegen van 27% in 2018, naar 29,9% in 2019. Bij jongeren in de leeftijdscategorie 12 tot 16 en 16 tot 20 jarigen, is er echter alleen een kleine stijging van ‘overmatig drankgebruik’ te zien. Dit percentage steeg van 5,3% in 2018, naar 8.1% in 2019. 

 

Mogelijke oorzaken voor het dalende alcoholgebruik:

Ondanks de kleine stijging in 2019, zijn de cijfers over een breder tijdspad gezien gedaald. Een mogelijke oorzaak van deze afname, kan te maken hebben met de in 2014 verhoogde alcoholleeftijd. Daarnaast geeft STAP, het Nederlands instituut voor alcoholbeleid, aan dat de ouders van nu minder tolerant zijn. Er wordt simpelweg vaker nee gezegd tegen het drinken van alcohol in de huiselijke sfeer.

 

Tot slot willen wij jullie nogmaals op het hart drukken dat de stap van structureel overmatig drankgebruik naar een hardnekkige alcoholverslaving, zeer klein is. De verslaving gaat vaak te werk als een echte sluipmoordenaar en kan op langer termijn je hele leven gaan beheersen. Herken jij jezelf als jonge binge drinker en wil je er wat aan doen? Weet dan dat het nooit te laat is voor verandering en je er zeker niet alleen voor staat!

 

Bronnen:
Nji.nl
Trimbos.nl
Stap.nl
Volksgezondheidenzorg.nl