Het lijkt erop dat inboedelverzekeraars de premies voor studenten inboedelverzekeringen flink hebben verhoogd in 2017. Studenten Wegwijzer houdt al jaren de premies bij van goedkope inboedelverzekeringen voor studenten en de premieverschillen tussen de periode voor de introductieperiodes 2017 en erna (meting december 2017) zijn flink!

Premiestijging studenten inboedelverzekering

Studenten Wegwijzer nam de proef op de som en vergeleek de premies voor de meest eenvoudige basis inboedelverzekeringen voor een student. De premieverschillen tussen juni 2017 en december 2017 bleken gemiddeld maar liefst 75% te bedragen!

Je kunt hier bekijken wat op dit moment de meest voordelige inboedelverzekeringen zijn voor een studentenkamer.